Capaciteitbepaling:

In onze kleuterschool is er geen beperking.

In de lagere school is er plaats voor 240 leerlingen. Hierbij stellen wij een maximum van 40 leerlingen per geboortejaar.

Voor de volgende uitzonderingen willen wij graag onze capaciteit overschrijden:

-          anderstalige nieuwkomers

-          kinderen die geplaatst worden

-          centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning

-          meerlingen

-          kinderen die terug komen van het bijzonder onderwijs

 

       Inschrijvingsdecreet:

      Kinderen die geboren zijn in 2017 kunnen zich inschrijven:

-          van 1 maart 2019 tot en met 14 maart 2019:

broers en zussen binnen éénzelfde VZW met verschillende vestigingsplaatsen.

 

-          op 15 maart 2019:

kinderen van personeelsleden, aangeworven via een arbeidsovereenkomst en tewerkgesteld in de school

 

-          vanaf 16 maart 2019:

 

reguliere inschrijvingen