Capaciteitbepaling:

In onze kleuterschool is er geen beperking.

In de lagere school is er plaats voor 240 leerlingen. Hierbij stellen wij een maximum van 40 leerlingen per geboortejaar.

Voor de volgende uitzonderingen willen wij graag onze capaciteit overschrijden:

-          anderstalige nieuwkomers

-          kinderen die geplaatst worden

-          centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning

-          meerlingen

-          kinderen die terug komen van het bijzonder onderwijs

 

       Inschrijvingsdecreet:

Op 31 augustus 2019 is het nog niet duidelijk of onze school opteert voor de digitale inschrijving van onze leerlingen. De inschrijvingsperiode is dan ook tot op heden nog niet gekend. Van zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, zullen we dit communiceren.