1 Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen

Maandag 3 september 2018

 

2 Vrije dagen van het eerste trimester


        Maandag 1 oktober 2018: facultatieve verlofdag 

Woensdag 17 oktober 2018: pedagogische studiedag 

Herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018 

Woensdag 21 november 2018: pedagogische studiedag

  

3 Kerstvakantie

 

Van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019

  

 4 Vrije dagen van het tweede trimester

 

Woensdag 16 januari 2019: pedagogische studiedag 

Vrijdag 1 februari 2019: facultatieve verlofdag 

Krokusvakantie van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019

 

 5 Paasvakantie

 Van maandag 8 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019(paasmaandag: 22 april)

  

 6 Vrije dagen van het derde trimester

 

Woensdag 1 mei 2019: Dag van de Arbeid 

Donderdag 30 mei 2019 (O.L.H.-Hemelvaart) en vrijdag 31 mei 2019 (brugdag) 

Maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)

 

  7 Begin van de zomervakantie

Vrijdagmiddag 28 juni 2019