Een dag op school ziet er als volgt uit:

 

Voormiddag Middag Namiddag
8u15 Deuren gaan open 12u15 Middagpauze 13u20 Start van de lessen
8u40 Start van de lessen   15u15 Einde van de lessen
    15u45 Einde van het toezicht op school

Wij vragen aan de ouders om hun kinderen tijdig naar school te brengen. Het is aangenaam om met de hele klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen. Telaatkomers storen bovendien de klas. Door uw kind op tijd te brengen toont u ook uw respect voor de klaswerking en de leerkracht.

 

Voor kinderen die stelselmatig te laat aankomen op school zal de directie contact opnemen met de ouders om het ‘te laat komen’ te bespreken.