Sinds het invoeren van de maximumfactuur is het voor een school steeds moeilijker geworden om financieel rond te komen.

 

Daar mensen in loondienst nemen, financieel niet haalbaar is voor een school, werken wij uitsluitend met PWA’ers.

Om de kosten hiervan te dekken heeft het schoolbestuur de beslissing genomen om vanaf 1 september 2014 een kleine bijdrage te vragen aan de kinderen die ’s middag blijven eten in de school.

Voor het middagtoezicht zal er op de eerste factuur in oktober een bijdrage gevraagd worden van € 20. Op het einde van het schooljaar zal er nog eens € 20 euro gevraagd worden. Bij de laatste betaling zullen we de ziektedagen/afwezigheden van het afgelopen jaar aftrekken. Dit komt neer op € 0.28 per middag. Ouders krijgen hiervoor een fiscaal attest.

 

 

Dit is niet van toepassing voor kinderen die elke middag naar huis gaan eten.