Bij het begin van het schooljaar is er een informatieavond waar ouders een beeld krijgen van wat hun kind in de loop van het schooljaar zal leren. De klasgewoonten worden uitgelegd en er wordt aan de ouders verteld hoe ze hun kinderen het best kunnen helpen. 

 

Individuele oudercontacten:

24 Oktober: het eerste leerjaar

19 December: alle klassen 

Februari: 3de kleuterklas

April/mei: 6de lj.

26 Juni: alle klassen van de lagere school

 

Doorheen het schooljaar worden er oudercontacten georganiseerd op vraag van de leerkracht en de ouders. 

 

Multidisciplinair overleg

Elk trimester vergaderen de leerkrachten, samen met zorgcoördinator en C.L.B.-medewerker over de kinderen. Problemen allerhande worden besproken, contacten met ouders worden afgesproken. 

 

Rapporten 

In de lagere school krijgen de kinderen een puntenrapport en een axenrapport mee. Dit op de volgende momenten:

voor de herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en grote vakantie.