Goede afspraken maken goede vrienden, daarom nog even enkele praktische zaken op een rijtje:

 

De schoolagenda en heen-en-weer schriftje

Dit is het communicatiemiddel tussen school en thuis. Via de agenda weten de ouders welke opdrachten hun kind meekrijgt. Mededelingen voor de ouders worden langs deze weg en/of via mail meegegeven.

 

Wij vragen u daarom iedere dag de schoolagenda van uw kind te handtekenen en het schriftje van uw kleuter dagelijks te bekijken. U kan langs deze weg ook informatie van uw kind meegeven aan de leerkrachten.

 

Huiswerk

Wij proberen het huiswerk te beperken maar soms is het inoefenen echt wel belangrijk. (Lettertjes en woordjes in het eerste leerjaar of Frans in de derde graad) Taken en lessen worden altijd tijdig meegegeven naar huis. Tijdens de infoavond zal de leerkracht precies uitleggen wat zij/hij van de kinderen verwacht.

 

GSM-gebruik op school.

Kinderen die niet met de fiets of te voet ‘alleen’ naar huis moeten, hebben geen GSM nodig in de lagere school.  Laat die toestelletjes dan ook thuis! Voor dringende zaken kunnen zij altijd de telefoon van de school gebruiken.

Wij hebben wel begrip voor kinderen die alleen naar huis moeten gaan. Er kan altijd wel iets voorvallen onderweg. Een GSM kan op zo een moment nuttig zijn.

Daarom deze afspraken:

  •          Als de kinderen op school aankomen: zetten zij hun GSM uit!
  •          De GSM bewaren we in de boekentas.
  •          De GSM zetten we pas terug aan bij het verlaten van de school.
  •          Indien de GSM toch rinkelt tijdens de les, dan gaat deze gedurende 1 week in de schuif van de klasleerkracht.
  •          Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor het verlies van de GSM

 

Beschadigen of verliezen van boeken:

Alle leerboeken worden gratis ter beschikking gesteld van onze kinderen. Indien de kinderen de boeken verliezen of sterk beschadigen, dan zal de school dit aanrekenen op de eerstkomende factuur na het verlies of beschadiging van het boek.

Bij het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een contractje van wat ze krijgen in de klas. Bij verlies of het opzettelijk stuk maken van het materiaal, zijn ouders verantwoordelijk voor te vergoeden of te vervangen.

 

Veiligheid algemeen:

Om veiligheidsredenen willen wij graag wat tips meegeven voor de ouders:

Kinderen komen het best naar school met aansluitend en gesloten schoeisel. Teenslippers en ander schoeisel van recreatieve aard sluiten niet vast genoeg aan de voeten en kunnen valpartijen veroorzaken.

Lange oorbelletjes en piercings kunnen gevaarlijk zijn. Ga hier dan ook verstandig mee om.

Bij warm weer raden wij aan om bloesjes en T-shirts aan te doen die voldoende bescherming geven tegen het verbranden door de zon.

Kinderen komen best naar school met  een boekentas dat aangepast is naar hun leeftijd. Zorg er voor dat de kinderen hun boekentas zelf kunnen open maken en sluiten. Grote trolleys zijn niet altijd handig. Neem dus je tijd om de juiste boekentas voor uw kind aan te kopen.