De voorbije jaren is er hard gewerkt aan het Milieu Op School. 

Zo komen alle leerlingen naar school met een brooddoos, drinkbus en koekendoosje. Zo is onze afvalberg veel kleiner geworden en dwarrelen er geen papiertjes rond op onze speelplaats. 

Woensdag is uitgeroepen tot 'FRUITDAG'. Op deze dag kunnen de kinderen een stuk fruit krijgen op school of meebrengen van thuis. 

Tijdens de lessen WO en godsdienstprojecten is er aandacht voor de opwarming van de aarde. 

Daarnaast is er heel wat geïnvesteerd in de verkeersveiligheid rond de school. Samen met een werkgroep van ouders werden er projecten opgezet om subsidies binnen te halen. Dank zij deze subsidies staat er op elke invalshoek een octopuspaal, zijn er straatbeugels en stoeptegels, zijn er verkeerskoffers aangekocht voor beide vestigingen en fietsjes in de kleuterschool. We proberen de kinderen zoveel als mogelijk met de fiets naar school te krijgen. 

In het begin van elk schooljaar organiseren we een verkeersweek dat afgesloten wordt met de strapdag. Op die manier wijzen we de kinderen nog eens op de mogelijke gevaren rond onze schoolgebouwen. 

Onze school behaalde reeds MOS-logo II