Pestbeleid

Titel Omschrijving
Pestbeleid Onze school wil een veilige plek zijn voor alle kinderen. In ons opvoedingsproject kan je lezen dat het ‘welzijn’ van de kinderen voor ons op de eerste plaats komt. Jammer genoeg lukt dit niet altijd. Sommige kinderen worden namelijk gepest door anderen en kunnen zich daardoor bang, onzeker en ongelukkig gaan voelen. Wanneer je niet goed in je vel zit, heeft dit gevolgen voor je zelfvertrouwen en je leerprestaties. Onderzoek geeft aan dat pesten op school een hardnekkig probleem is. In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één op vijf kinderen gepest. Als ouder, als school kan je dit niet alleen oplossen. Daarom is het belangrijk dat we hier samen aan werken. Met dit pestbeleid hopen we dat alle partijen (leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en CLB) weten hoe te reageren als er zich een pestprobleem voordoet, waardoor uiteindelijk alle kinderen zich op onze school goed voelen.