De vzw Vrij Basisonderwijs Wakkerzeel - Wespelaar vormt het schoolbestuur voor de Vrije Kleuterschool 'De Pit' in Wespelaar en de Vrije Basisschool te Wakkerzeel. 
De maatschappelijke zetel van deze vzw is gevestigd in de Pastoriestraat 48 te Wakkerzeel. 
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid & de beleidsvorming en zorgt voor een goed verloop van het onderwijs in onze school. 

 

Raad van bestuur:

  • Renet Michel, Terwilgenstraat 21 Wespelaar (voorzitter)
  • Scheers Daniël, Haachtsestraatje 14 Wakkerzeel (secretaris)

 

Leden:

  • Bollaerts Rudi, Grote Baan 162 Wespelaar (bestuurslid)
  • De Prins Paul, Kleine Bosstraat 71c St. Stevens-Woluwe (bestuurslid)
  • Rens Petra, Grote Baan 53/9 Wespelaar (bestuurslid)
  • Schoonjans Ann, St-Hubertusdreef 8 Wakkerzeel (bestuurslid)
  • Van Cappellen Armand, Wijgmaalsesteenweg 38 Wakkerzeel (bestuurslid)
  • Vansantvoet Jozef, Neerijsestraat 16b Winksele (bestuurslid)